Όροι Χρήσης

Συναινώ στην επεξεργασία των δεδομένων μου από την εταιρεία ΔΙΑΟΜΕΥΣ, όπως αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του περί επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (προστασία του ατόμου) Νόμου 138 (Ι)του 2001, όπως ισχύει και προς το σκοπό της άμεσης επεξεργασίας του ερωτήματος/αιτήματος σας. Κάθε ενδιαφερόμενος διατηρεί δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με όσα ο παραπάνω Νόμος ορίζει.

Σε διάφορες θέσεις αυτής της ιστοσελίδας έχετε τη δυνατότητα να μας μεταδώσετε δεδομένα, όπως για παράδειγμα ηλεκτρονική διεύθυνση, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση. Η γνωστοποίηση αυτών των δεδομένων γίνεται οικειοθελώς.

Με κάθε επίσκεψη σ’ αυτήν την ιστοσελίδα και στα περιεχόμενα της αποθηκεύονται από μας και εν μέρει από τρίτους δεδομένα πρόσβασης με τη μορφή δεδομένων πρωτοκόλλου.

Τα δεδομένα πρωτοκόλλου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: την ιστοσελίδα, μέσω της οποίας εσείς επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας τη διεύθυνση ΙΡ,την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης, το ερώτημα του πελάτη τον κωδικό απάντησης http, τον όγκο των δεδομένων που μεταφέρθηκαν πληροφορίες για τον Browser και το λειτουργικό σύστημα, που χρησιμοποιείτε.

Για να κάνουμε την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας όσο το δυνατόν πιο εύκολη, εγκαθιστούμε Cookies για την αναγγελία των προσφορών μας.

Τα Cookies είναι μικρά κείμενα ηλεκτρονικών δεδομένων, τα οποία αποθηκεύονται τοπικά στον Browser κι επομένως στο τερματικό σας.

Στον πίνακα ο κόσμος των Cookies στην ΔΙΑΟΜΕΥΣ μπορείτε να δείτε ενδεικτικά Cookies που χρησιμοποιούμε, καθώς και τον σκοπό, για τον οποίο τα χρειαζόμαστε. Κάποια από αυτά τα χρειαζόμαστε, για να μπορούμε να σας παρέχουμε αυτήν την ιστοσελίδα. Αυτά έχουν ήδη αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας, χωρίς να απαιτείται κάποιας μορφής συγκατάθεση. Άλλα Cookies αποθηκεύονται, αφού δώσετε τη συγκατάθεση σας.

Έχετε περαιτέρω τη δυνατότητα να διαμορφώσετε έτσι τον Browser σας, ώστε να μην εναποτίθενται Cookies τοπικά και τα ήδη υπάρχοντα να διαγράφονται αμέσως. Αν επιθυμείτε να μάθετε, πώς μπορείτε να προχωρήσετε σ’ αυτές τις ρυθμίσεις στον Browser σας, παρακαλούμε να ενημερωθείτε σχετικά από τις επιλογές βοήθειας του Browser σας ή να απευθυνθείτε άμεσα στον κατασκευαστή του λογισμικού σας.

Analytics

Η ιστοσελίδα της ΔΙΑΟΜΕΥΣ κάνει χρήση της υπηρεσίας Google Analytics προς έκδοση στατιστικών ιστότοπου και για σκοπούς μάρκετινγκ και διαφήμισης.

Το Google Analytics χρησιμοποιεί Cookies και παρέχει αναλυτικά ψηφιακά στοιχεία, τα οποία επεξεργάζεται η Google στα συστήματα υπολογιστών της προκειμένου να διασφαλίσει την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών.

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση στοιχείων μη προσωπικής ταυτοποίησης μέσω της λειτουργίας «ανωνυμοποίηση των διευθύνσεων IP» (https://support.google.com/analytics/answer/2763052). Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι δεν αποθηκεύονται από την Google πλήρεις πληροφορίες διευθύνσεων, με αποτέλεσμα τα προφίλ χρηστών που δημιουργούνται να είναι ανώνυμα και να αποκλείεται η προσωπική ταυτοποίηση.

Όλες τις πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία Google Analytics μπορείτε να τις βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.google.com/intl/el_ALL/analytics/index.html.

Επιλέγοντας «Αποδοχή» στο σχετικό πεδίο, παρέχετε τη συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των στοιχείων σας από το Google Analytics και την εγκατάσταση των σχετικών Cookies στο τερματικό σας.

Cookie γλώσσας

Language

Αποθηκεύει την προτιμώμενη γλώσσα του επισκέπτη της ιστοσελίδας της ΔΙΑΟΜΕΥΣ. Το Cookie έχει ισχύ 30 ημερών. Μετά την παρέλευση της χρονικής διάρκειας ισχύος του το Cookie διαγράφεται πάλι αυτόματα. Η αποθήκευση της γλώσσας είναι απαραίτητη κυρίως στις ιστοσελίδες της ΔΙΑΟΜΕΥΣ, όπου είναι διαθέσιμες περισσότερες από μια γλώσσες, ώστε, με την ανανέωση της επίσκεψης να επιλέγεται αυτόματα η γλώσσα στην ιστοσελίδα. Στις ιστοσελίδες που διαθέτουν επιλογή μιας μόνο γλώσσας, το Cookie εγκαθίσταται και πάλι, καθώς οι ιστοσελίδες της ΔΙΑΟΜΕΥΣ διαθέτουν ενιαία πλατφόρμα διαμόρφωσης.

Το Cookie δεν εξυπηρετεί την εκ νέου αναγνώριση του επισκέπτη και δε χρησιμοποιείται προς αξιολόγηση της συμπεριφοράς του χρήστη.

Cookie χρόνου

today

Περιλαμβάνει την σημερινή ημερομηνία. Η πληροφορία αυτή είναι απαραίτητη για υπηρεσίες της ιστοσελίδας που σχετίζονται με ημερομηνίες. Το Cookie έχει ισχύ μιας ημέρας. Μετά την παρέλευση της χρονικής διάρκειας ισχύος του το Cookie διαγράφεται πάλι αυτόματα.

Το Cookie δεν εξυπηρετεί την εκ νέου αναγνώριση του επισκέπτη και δε χρησιμοποιείται προς αξιολόγηση της συμπεριφοράς του χρήστη.

Cookies συστήματος

ASPSESSIONIDQCTCBAAS

Dianomefscookie

ARPT

JSESSIONID

Αποθηκεύει γενικές πληροφορίες θέσης για την βασική λειτουργία της ιστοσελίδας. Οι εν λόγω πληροφορίες είναι απαραίτητο να εγκατασταθούν, προκειμένου να είναι εφικτή η φόρτωση της ιστοσελίδας σε εύλογο χρόνο. (Κατανομή φορτίου σε περισσότερους Server). Τα Cookies διαγράφονται πάλι αυτόματα μετά από κάθε επίσκεψη.

Τα Cookies δεν εξυπηρετούν την εκ νέου αναγνώριση του επισκέπτη και δε χρησιμοποιούνται προς αξιολόγηση της συμπεριφοράς του χρήστη.

Κάνουμε χρήση των δεδομένων σας μόνο για τους σκοπούς, για τους οποίους μας τα έχετε μεταδώσει. Στα πλαίσια δηλαδή της επεξεργασίας των ερωτημάτων σας και για τη διευκόλυνση σας κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας ορίζουμε εν μέρει παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι λαμβάνουν και χρησιμοποιούν τα αναγκαία δεδομένα αποκλειστικά για την εκτέλεση των εν λόγω εντολών.

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα πρωτοκόλλησης και τα λοιπά σχετικά δεδομένα για την προστασία των συστημάτων μας και για αναγνώριση τυχόν επιθέσεων σ’ αυτά.

Δεν έχουμε δυνατότητα να διαπιστώσουμε την ταυτότητα συγκεκριμένου προσώπου από τα δεδομένα πρωτοκόλλησης. Επίσης δεν πραγματοποιούμε διασύνδεση με άλλες πηγές δεδομένων.

Αποθηκεύουμε τις πληροφορίες που μας έχουν δοθεί οικειοθελώς από σας στα πλαίσια των online προσφορών μας:

για να σας αποστέλλουμε το ενημερωτικό (Newsletter) μας, σε περίπτωση που το έχετε ζητήσει

για να επεξεργαστούμε τυχόν ερωτήματα σας προς εμάς.

Αν έχετε συγκατατεθεί στη λήψη του ενημερωτικού (Newsletter) μας, χρησιμοποιούμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για την αποστολή του τακτικού ενημερωτικού (Newsletter) μας με πληροφορίες για προϊόντα, δράσεις, παιχνίδια και νέα στα πλαίσια των προσφορών μας.

Από τη στιγμή που δε χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα σας για τους σκοπούς, για τους οποίους είχαν συλλεγεί, τα διαγράφουμε άμεσα, εφόσον δεν υφίσταται κάποια νομική υποχρέωση τήρησης τους.

Κάνουμε χρήση των δεδομένων σας μόνο για τους σκοπούς, για τους οποίους μας τα έχετε μεταδώσει. Στα πλαίσια δηλαδή της επεξεργασίας των ερωτημάτων σας και για τη διευκόλυνση σας κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας ορίζουμε εν μέρει παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι λαμβάνουν και χρησιμοποιούν τα αναγκαία δεδομένα αποκλειστικά για την εκτέλεση των εν λόγω εντολών.

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα πρωτοκόλλησης και τα λοιπά σχετικά δεδομένα για την προστασία των συστημάτων μας και για αναγνώριση τυχόν επιθέσεων σ’ αυτά. Δεν έχουμε δυνατότητα να διαπιστώσουμε την ταυτότητα συγκεκριμένου προσώπου από τα δεδομένα πρωτοκόλλησης. Επίσης δεν πραγματοποιούμε διασύνδεση με άλλες πηγές δεδομένων.

Αποθηκεύουμε τις πληροφορίες που μας έχουν δοθεί οικειοθελώς από σας στα πλαίσια των online προσφορών μας για να σας αποστέλλουμε το ενημερωτικό (Newsletter) μας, σε περίπτωση που το έχετε ζητήσειγια να επεξεργαστούμε τυχόν ερωτήματα σας προς εμάς. Αν έχετε συγκατατεθεί στη λήψη του ενημερωτικού (Newsletter) μας, χρησιμοποιούμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για την αποστολή του τακτικού ενημερωτικού (Newsletter) μας με πληροφορίες για προϊόντα, δράσεις, παιχνίδια και νέα στα πλαίσια των προσφορών μας.

Από τη στιγμή που δε χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα σας για τους σκοπούς, για τους οποίους είχαν συλλεγεί, τα διαγράφουμε άμεσα, εφόσον δεν υφίσταται κάποια νομική υποχρέωση τήρησης τους.

Σύμφωνα με το Νόμο 2472/97, όπως ισχύει, έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης. Έχετε δηλαδή το δικαίωμα να λάβετε, κατόπιν αίτησης, δωρεάν πληροφόρηση για τα αποθηκευμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που σας αφορούν. Περαιτέρω έχετε δικαίωμα να προβάλλετε, κατόπιν αιτήματος, αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, με ισχύ για το μέλλον.

Επιπρόσθετα έχετε σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις δικαίωμα διόρθωσης, δέσμευσης (κλειδώματος) και διαγραφής των εν λόγω δεδομένων. Παρακαλούμε σ’ αυτές τις περιπτώσεις να απευθυνθείτε γραπτώς ή μέσω E-mail στο αρμόδιο τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που αναφέρεται παρακάτω.

Σε περίπτωση που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη του ενημερωτικού Newsletter, μπορείτε να την ανακαλέσετε οποτεδήποτε, επιλέγοντας τη διακοπή της λήψης του ενημερωτικού μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου που θα εμφανίζεται στο εκάστοτε ενημερωτικό Newsletter που λαμβάνετε.

Οι online προσφορές μας περιλαμβάνουν συνδέσεις (Links) σε άλλες ιστοσελίδες. Οι προηγούμενες πληροφορίες αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων ισχύουν μόνο για την δική μας ιστοσελίδα. Παρακαλούμε να δίνετε προσοχή στα οριζόμενα των συνδεόμενων ιστοσελίδων αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αναφορικά με περιεχόμενα ιστοσελίδων τρίτων, που παρέχονται μέσω Links και προβάλλονται με ιδιαίτερο τρόπο δεν φέρουμε καμία ευθύνη και δεν τα υιοθετούμε.

Για παράνομα, προβληματικά ή ελλιπή περιεχόμενα των συνδεόμενων ιστοσελίδων, καθώς και για βλάβες, που προκύπτουν από τη χρήση ή τη μη χρήση των πληροφοριών τους, ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο ο πάροχός τους. Για περιεχόμενα τρίτων είμαστε τότε μόνο υπεύθυνοι, όταν έχουμε λάβει θετική γνώση αυτών, δηλαδή ενός ενδεχόμενα παράνομου περιεχομένου και είναι τεχνικά δυνατό και εφικτό να διακόψουμε τη χρήση τους.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης δεδομένων ιστότοπου της Google Inc. (“Google”). Η υπηρεσία Google Analytics χρησιμοποιεί τα επονομαζόμενα “Cookies”, δηλαδή κείμενα ηλεκτρονικών δεδομένων, που αποθηκεύονται τοπικά στον υπολογιστή του χρήστη και διευκολύνουν την ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω του Cookie σχετικά με την χρήση της ιστοσελίδας μας από τους επισκέπτες αυτής, μεταφέρονται κατά κανόνα σε Server της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

Όσον αφορά την ιστοσελίδα μας ενεργοποιήθηκε η ανωνυμοποίηση των διευθύνσεων IP, έτσι ώστε η Google να προχωρά προηγουμένως σε σύντμηση των διευθύνσεων IP των χρηστών που ανήκουν σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεταφέρεται ολόκληρη η διεύθυνση IP σε Server της Google στις ΗΠΑ και υφίσταται εκεί σύντμηση. Η Google θα χρησιμοποιήσει κατ΄ εντολή του διαχειριστή της παρούσας ιστοσελίδας αυτές τις πληροφορίες, προκειμένου να αξιολογήσει την χρήση της ιστοσελίδας από τους χρήστες, προκειμένου να συντάξει και να αποδώσει στον διαχειριστή της ιστοσελίδας αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες στην ιστοσελίδα και επιπλέον σχετικά με τις υπηρεσίες που συνδέονται με τη χρήση της ιστοσελίδας και την χρήση του Ίντερνετ. Η διεύθυνση ΙΡ που διαβιβάζεται στα πλαίσια της υπηρεσίας Google Analytics από τον Browser σας δεν εμπλέκεται με άλλα δεδομένα της Google. Μπορείτε να εμποδίσετε την αποθήκευση των Cookies μέσω κατάλληλης ρύθμισης του Browser σας. Σας εφιστούμε παρόλα αυτά την προσοχή, ότι σ’ αυτήν την περίπτωση δε θα μπορείτε ενδεχομένως να χρησιμοποιήσετε όλες συνολικά τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας σε όλο τους το εύρος. Μπορείτε περαιτέρω να εμποδίσετε την συλλογή των δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί με τη χρήση του Cookie και σχετίζονται με την χρήση της ιστοσελίδας από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, εφόσον «κατεβάσετε» και εγκαταστήσετε το Browser-Plugin που διατίθεται μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι η χρήση του εν λόγω Plugin-Browser στον εκάστοτε Browser και στον εκάστοτε υπολογιστή είναι περιορισμένη και δεν επιτρέπεται να απενεργοποιηθεί ή να διαγραφεί μετά την εγκατάσταση, προκειμένου να διατηρηθεί περαιτέρω η απενεργοποίηση της υπηρεσίας Google Analytics.

Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Google βρίσκεται στον ιστότοπο http://www.google.com/intl/el/policies/privacy/ . Μπορείτε επίσης να εμποδίσετε τη συλλογή δεδομένων μέσω της υπηρεσίας Google Analytics, εφόσον συνδεθείτε με το ακόλουθο Link . Στην περίπτωση αυτή θα εγκατασταθεί ένα Opt-Out-Cookie στον υπολογιστή σας, που θα εμποδίσει την μελλοντική συλλογή δεδομένων κατά την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας.

Προκειμένου να προσαρμόσουμε τη διαδικτυακή μας διαφήμιση στα ενδιαφέροντά των χρηστών, η ιστοσελίδα μας κάνει χρήση της υπηρεσίας Remarketing της Google Analytics. Οι διαφημίσεις μας εμφανίζονται σε ιστοσελίδες μέσω τρίτων παρόχων συμπεριλαμβανομένης της Google.

Εμείς, καθώς και οι τρίτοι πάροχοι, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούμε Erstanbieter-Cookies(π.χ. Cookies της Google Analytics) σε συνδυασμό με Cookies τρίτων παρόχων (π.χ. DoubleClick-Cookies), προκειμένου να είναι εφικτό να οργανώσουμε, να βελτιστοποιήσουμε και να προβάλλουμε διαφημίσεις σύμφωνα με προηγούμενες επισκέψεις των χρηστών στην ιστοσελίδα μας.

Χρησιμοποιούμε αναφορές της Google Analytics για παροχή προσφορών επί τη βάσει δημογραφικών χαρακτηριστικών και ενδιαφερόντων.

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα, που έχουμε αποκτήσει από τις διαφημίσεις της Google, που είναι προσανατολισμένες στα ενδιαφέροντα των χρηστών, καθώς και τα δεδομένα επισκεψιμότητας από τρίτους παρόχους (π.χ. ηλικία, φύλο, ενδιαφέροντα) στην υπηρεσία Google Analytics για σκοπούς μάρκετινγκ και για διαρκή βελτίωση των προσφορών μας.

Έχετε δικαίωμα αντίρρησης στην προβολή προσωποποιημένων μπάνερ διαφήμισης μέσω της Google για το μέλλον μέσω του ακόλουθου συνδέσμου .

Για την παρούσα Online προσφορά χρησιμοποιούνται πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης («Plugins») της τοποθεσίας κοινωνικής δικτύωσης facebook.com, την οποία διαχειρίζεται η Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA («Facebook»).Τα Plugins αναγνωρίζονται από τα λογότυπα της Facebook (λευκό «f» σε μπλε πλαίσιο ή με το σύμβολο «Μου αρέσει») ή φέρουν τη σήμανση «Facebook Social Plugin». Η λίστα και ο τρόπος με τον οποίο απεικονίζονται τα «Facebook Social Plugins» είναι διαθέσιμα στον παρακάτω σύνδεσμο: (Σύνδεσμος: https://developers.facebook.com/ ).

Σε περίπτωση επίσκεψης μίας ιστοσελίδας, η οποία διαθέτει τέτοια Plugins, πραγματοποιείται απευθείας σύνδεση του Browser σας με τους διακομιστές του Facebook. Το περιεχόμενο του Plugin μεταφέρεται απευθείας από το Facebook στο πρόγραμμα, που χρησιμοποιείτε για την περιήγηση σας στο διαδίκτυο και ενσωματώνεται στην ιστοσελίδα. Η ΔΙΑΟΜΕΥΣ δεν μπορεί να παρέμβει στο εύρος των δεδομένων, τα οποία συλλέγει το Facebook με τη βοήθεια του εν λόγω Plugin και γι’ αυτόν το λόγο σας ενημερώνουμε σχετικά: (Σύνδεσμος http://www.facebook.com/help/?faq=17512 ).

Με την ενσωμάτωση του Plugin το Facebook λαμβάνει την πληροφορία, ότι εισήλθατε στην ιστοσελίδα του διαδικτυακού μας τόπου. Εφόσον είστε συνδεδεμένοι στο Facebook, το Facebook μπορεί να καταχωρήσει την επίσκεψη στο λογαριασμό σας στο Facebook. Σε περίπτωση αλληλεπίδρασης με τα Plugin, εάν για παράδειγμα πατήσετε το κουμπί «Μου αρέσει» ή γράψετε ένα σχόλιο, η αντίστοιχη πληροφορία θα αποσταλεί από το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε για την περιήγηση σας στο διαδίκτυο απευθείας στο Facebook, όπου και θα αποθηκευτεί. Ακόμη και εάν δεν είστε μέλος του Facebook, υπάρχει παρ’ όλα αυτά η δυνατότητα να περιέλθει στη γνώση του Facebook η διεύθυνση IP σας και να την αποθηκεύσει.

Τα Plugin του Facebook είναι δυνατό να εγκατασταθούν από τους διαχειριστές των ιστοσελίδων στις ιστοσελίδες ή την πλατφόρμα τους. Με ένα κλικ σε αυτά τα Plugin, οι εγγεγραμμένοι χρήστες του Facebook μπορούν να αφήσουν αυτόματα ένα σημείωμα στο προφίλ τους στο Facebook, ότι εγκρίνουν το περιεχόμενο των συνδέσεων του διαχειριστή της ιστοσελίδας. Το ενσωματωμένο Plugin του Facebook «επικοινωνεί» συνεχώς με το Facebook και του στέλνει στοιχεία αμέσως μετά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα, στην οποία χρησιμοποιείται– ακόμη και χωρίς να έχει κάνει κλικ ο χρήστης.

Μέσω της ενσωμάτωσης iFrame, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο, φορτώνει εκτός από τη σελίδα, που έχει επισκεφτεί ο χρήστης και μία μικρή «Σελίδα εντός της σελίδας», η οποία περιέχει το εκάστοτε Plugin. Στην περίπτωση των Plugin του Facebook, το iFrame και το κείμενο-πηγή προέρχεται αποκλειστικά από την Facebook και η ΔΙΑΟΜΕΥΣ δεν μπορεί να το ελέγξει ή να το επεξεργαστεί.

Εάν ο χρήστης δεν είναι συνδεδεμένος ή εγγεγραμμένος στο Facebook, αποθηκεύεται πάραυτα ένα Cookie, το οποίο φέρει κάποια διακριτική ονομασία όπως για παράδειγμα B7dcTqgWq3fuDgIIFw47QPIO και ισχύει για δύο έτη.

Εάν το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο συνδεθεί κάποια στιγμή ξανά με το διακομιστή της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης, αυτό το Cookie μεταφέρεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενδεχομένως για τη δημιουργία ενός προφίλ. Σε χρήστες, οι οποίοι εγγράφονται εκ των υστέρων, ενδέχεται ακόμη και τότε να είναι δυνατή η σύνδεση με τις πληροφορίες του Cookie.

Εάν ο χρήστης συνδεθεί στο Facebook στην τρέχουσα συνεδρία του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο, διαβιβάζεται τόσο η ιστοσελίδα όσο και το Cookie – με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η σαφής ταξινόμηση αυτών των πληροφοριών στον εκάστοτε λογαριασμό χρήστη μέσω του αναγνωριστικού συνεδρίας.

Δεν γνωρίζουμε το σκοπό και το εύρος της συλλογής δεδομένων, καθώς και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση τους από το Facebook. Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για τα δικαιώματά σας και τις δυνατότητες ρύθμισης για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην Facebook Inc. ή να ανατρέξετε στην Πολιτική προστασίας προσωπικών Δεδομένων του Facebook: (Σύνδεση: http://www.facebook.com/policy.php ).

Υπάρχει η δυνατότητα αποκλεισμού των Social-Plugin του Facebook με Add-ons για το πρόγραμμα, που χρησιμοποιείτε για την περιήγηση σας στο διαδίκτυο, για παράδειγμα με το «Facebook Blocker» (Σύνδεση: http://webgraph.com/resources/facebookblocker/ ).

Έχετε δικαίωμα καταγγελίας στην Εποπτική Αρχή σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάστηκαν από πλευράς μας τα ανωτέρω αναφερόμενα.