Πολιτική Απορρήτου

Η εταιρεία ΔΙΑΝΟΜΕΥΣ AE με έδρα στο Μαρκόπουλο Αττικής (Θέση Ντάγλα ΒΙΟΠΑ, ΤΚ 19003), ΑΦΜ 084199465 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής «η Εταιρεία» ή «εμείς») σέβεται το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων σας και συμμορφώνεται με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που αφορούν τους χρήστες κατά τη χρήση της εφαρμογής μας (η «Εφαρμογή»). Η Εφαρμογή απευθύνεται σε πελάτες μας, οι οποίοι διατηρούν ήδη επαγγελματική σχέση με την Εταιρεία («χρήστες» ή «εσείς»). Κατά τη χρήση της Εφαρμογής μπορείτε να δείτε κατάλογο με τα προϊόντα μας και προσφορές, να παραγγείλετε και να αγοράσετε τα προϊόντα μας.

1. Στοιχεία επικοινωνίας υπευθύνου επεξεργασίας

Η Εταιρία είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, καθώς και μέσω ταχυδρομείου. Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τα εξής:

ΔΙΑΝΟΜΕΥΣ AE, ΘΕΣΗ ΝΤΑΓΛΑ ΒΙΟΠΑ, ΤΚ 19003, Μαρκόπουλο, Αττική. Τηλ.: (+30) 2299 041320. email: foodserv@dianomefs.gr

2. Πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε και γιατί

2.1. Επεξεργαζόμαστε το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, τα στοιχεία επικοινωνίας (email, τηλέφωνο) και το όνομα χρήστη για το σκοπό ενεργοποίησης του λογαριασμού σας στην Εφαρμογή. Οι πληροφορίες αυτές συνδέονται με τα στοιχεία που η Εταιρεία έχει στη διάθεσή της στο πλαίσιο της επαγγελματικής μας σχέσης, όπως για παράδειγμα λοιπά αναγνωριστικά στοιχεία, πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες αγορές καθώς και τυχόν ειδικές προσφορές που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ υμών και της Εταιρείας.

2.2. Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε και αλληλεπιδράτε με το περιεχόμενο της Εφαρμογής, δηλαδή πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και/ή τις κατηγορίες προϊόντων που επισκέπτεστε συχνότερα. Η επεξεργασία αυτή διενεργείται αποκλειστικά για εσωτερικούς εμπορικούς σκοπούς, καθώς τα δεδομένα αυτά μας βοηθούν να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας και τη συνολική απόδοση της Εφαρμογής.

2.3. Με τη συγκατάθεσή σας, χρησιμοποιούμε το ιστορικό παραγγελιών σας και πληροφορίες που αναφέρονται ανωτέρω υπό 2.2. προκειμένου να σας προτείνουμε νέες προσφορές συναφείς με τα προϊόντα που έχετε επιλέξει σε προηγούμενες επισκέψεις. Διαβάστε την Πολιτική Cookies για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή αυτών των πληροφοριών.

2.4. Με τη συγκατάθεσή σας, μπορούμε να επεξεργαστούμε τα γεωτοπεθεσίας. Τα στοιχεία αυτά τα χρησιμοποιούμαι για λόγους πλοήγησης και παράδοσης των προϊόντων. Επίσης χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό των χρηστών σε περίπτωση κινδύνου ακόμα και αν η εφαρμογή είναι ανενεργή ή δεν χρησιμοποιείτε.

Διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία δεν συλλέγει ούτε έχει πρόσβαση σε δεδομένα πληρωμών. Οι πληρωμές διενεργούνται μέσω της Viva wallet με ανακατεύθυνση στη πλατφόρμα πληρωμών της (Πολιτική Απορρήτου VIVA: https://www.vivawallet.com/gr_el/privacy-policy).

3. Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων

Η δημιουργία λογαριασμού στην Εφαρμογή είναι προαιρετική και βασίζεται στη συγκατάθεσή σας. Ομοίως, μπορείτε να επιλέξετε (α) εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε προσωποποιημένες προσφορές για νέα προϊόντα και/ή (β) να λαμβάνετε ειδοποιήσεις (notifications) από εμάς. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

Οι κάτωθι πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε όταν αγοράζετε προϊόντα από την Εταιρεία είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης και για λόγους συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, email, ιστορικό αγορών, στοιχεία πληρωμών (όταν η πληρωμή δεν διενεργείται ηλεκτρονικά).

Τέλος, η επεξεργασία των πληροφοριών σχετικά με την αλληλεπίδραση του χρήστη με το περιεχόμενο της Εφαρμογής είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία.

4. Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να τύχουν επεξεργασίας για τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους σκοπούς:

– Για τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη.
– Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας και αποστολή των προϊόντων που έχετε ζητήσει.
– Για την εκτέλεση σύμβασης.
– Για εσωτερικούς εμπορικούς σκοπούς.
– Για να σας προτείνουμε ειδικές προσφορές που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ μας στο πλαίσιο της συναλλακτικής σχέσης.
– Για να σας ενημερώνουμε για νέες προσφορές μας.
– Για να σας προτείνουμε προϊόντα βάσει του ιστορικού παραγγελιών σας.
– Για λόγους συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Διατηρούμε τα στοιχεία λογαριασμού σας στην Εφαρμογή για όσο χρόνο επιθυμείτε να χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή. Ο λογαριασμός σας μπορεί να διαγραφεί είτε κατόπιν σχετικού αιτήματός σας ή επιβεβαίωσης προς την Εταιρεία ότι επιθυμείτε τη διακοπή της συνεργασίας μας. Όλες οι πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί στο πλαίσιο της συναλλακτικής μας σχέσης διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών μας, τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και για σκοπούς δικαστικής προστασίας της Εταιρείας.

6. Αποδέκτες των δεδομένων

Η Εταιρεία ενδέχεται να μοιραστεί προσωπικά δεδομένα σας με παρόχους υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της Εφαρμογής μόνο στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απολύτως απαραίτητη για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί από την Εταιρεία.

Επιπλέον, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να συμμορφωθούμε με κάθε εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμό, ή προκειμένου να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία ή κυβερνητική διάταξη.

7. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες/διεθνείς οργανισμούς

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει η Εταιρεία πραγματοποιείται αποκλειστικά εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

8. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχετε τα παρακάτω δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας:

– Το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή επικαιροποίησης των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή.
– Το δικαίωμα να αντιταχθείτε ή να περιορίσετε τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.
– Σε περίπτωση που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται αποκλειστικά στη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία αρνητική συνέπεια για εσάς.
– Επίσης, δικαιούστε να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.
– Έχετε το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, σύμφωνα με το οποίο μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να τα μεταφέρετε σε τρίτο φορέα.
– Έχετε το δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.dpa.gr.

9. Ενημερώσεις της Πολιτικής Απορρήτου

Τυχόν τροποποιήσεις στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα. Η τροποποίηση θα τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευσή της, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Γι’ αυτόν τον λόγο σας καλούμε να παρακολουθείτε τακτικά την Ιστοσελίδα, ώστε να ενημερώνεστε σχετικά.

10. Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή ανησυχία σχετικά με τους όρους επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που η Εταιρία συλλέγει, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο: (+30) 2299 041320 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: email: foodserv@dianomefs.gr

11. Ασφάλεια των δεδομένων σας

Δίνουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Εφαρμόζουμε τα κατάλληλα τεχνικά, διοικητικά, ηλεκτρονικά και φυσικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε την προστασία αυτών από προβλέψιμη απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, καταστροφή, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση και καταχρηστική διαβίβαση. Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σε διακομιστές σε ασφαλείς εγκαταστάσεις, εφαρμόζουμε διαδικασίες για τη διασφάλιση και την αποθήκευση δεδομένων, και η Εφαρμογή χρησιμοποιεί Πιστοποιητικό SSL.