Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με ISO 22000 και HACCP όπως και όλοι οι προμηθευτές με τους οποίους συνεργάζεται, των οποίων τα προϊόντα συνοδεύονται από ανάλογες πιστοποιήσεις.

el